top of page

Regulamin

1. Kursy j. angielskiego oferowane przez FOCUS ENGLISH SCHOOL odbywają się w siedzibie szkoły w Lublinie przy ul. Diamentowej 2 zgodnie z udostępnionym grafikiem zajęć i po podpisaniu umowy współpracy.

2. Istnieje możliwość organizacji zajęć wg indywidualnych ustaleń w innej placówce edukacyjnej lub firmie.

3. Zajęcia są prowadzone w grupach, indywidualnie oraz w trybie zajęć VIP (grupowo + indywidualnie).

4. Szkoła zobowiązuje się:

  • zakwalifikować ucznia na odpowiedni kurs,

  • zapewnić odpowiednie warunki lokalowe i nowoczesne wyposażenie,

  • posiadać wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,

  • tworzyć przyjazną i motywującą atmosferę zajęć,

  • wspierać rozwój kompetencji językowych i społecznych oraz zainteresowań związanych z kulturą krajów anglojęzycznych,

  • indywidualizować proces edukacji,

  • uwzględniać sugestie Kursantów/Rodziców,

  • udzielać informacji zwrotnych na temat postępów uczniów,

  • umożliwić ciągłość nauki na kolejnych poziomach.

5. Zajęcia prowadzone są w grupach od 7 do 10 osób. W przypadku grup mniejszych lub większych cena kursu może ulec zmianie po uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi.

6. Szkoła przewiduje organizację bezpłatnych egzaminów próbnych dla ósmoklasistów, maturzystów oraz osób planujących egzaminy międzynarodowe.

7. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi wyłącznie na swoim terenie oraz w czasie trwania zajęć.

8. W przypadku odwołania/zmiany terminu zajęć z ważnych powodów po stronie szkoły jest ich odpracowanie.

9. Uczniowie zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia, kulturalnego zachowania, współpracy, aktywnego uczestnictwa w zajęciach, odrabiania prac domowych oraz uczestnictwa w testach sprawdzających.

10. Nieobecności ucznia na zajęciach grupowych nie są odliczane od ceny kursu. Uczniom nieobecnym przez dłuższy okres szkoła zapewnia bezpłatne konsultacje.

11. Wszelkie materiały dydaktyczne w wersji papierowej i online są wliczone w cenę zajęć. Cena kursu nie obejmuje ceny podręcznika.

12. Kursy są planowane, organizowane i wyceniane w trybie semestralnym.

13. Przerwy świąteczne i feryjne są dopasowane do lubelskiego kalendarza roku szkolnego.

14. Proponowane rabaty nie sumują się.

15. Podpisanie umowy o współpracę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz RODO.

16. Bieżące informacje są przesyłane Kursantom/Rodzicom w formie SMS.

17. Na zakończenie kursu uczeń otrzymuje stosowny certyfikat.

bottom of page